Leeftijdsgrens tabaksverkoop verhogen naar 18 jaar

Het kabinet wil de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak van 16 naar 18 jaar verhogen. Met deze maatregel komt er een heldere leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol en tabak en zal het aantal jonge rokers verder worden teruggedrongen..


Gevoelige tienerjaren
De stijging van het aantal rokende jongeren is rond het vijftiende levensjaar het grootst. Na hun achttiende maken veel minder mensen de keuze om te gaan roken. Door de verkoop van tabak te verbieden voor iedereen onder de achttien, wordt de kans kleiner dat mensen überhaupt nog met roken beginnen. Van Rijn: ‘roken is dodelijk. Hoe minder mensen beginnen, hoe beter het is’.

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de verhoging van de leeftijdsgrens verder uit te werken in een wetsvoorstel. De Tweede Kamer wordt hierover per brief geïnformeerd. Voor de verkoop en bezit van alcohol is door de Kamer al besloten de leeftijdsgrens in 2013 naar 18 jaar te verhogen.

Aanvullende gegevens