Onvoldoende draagvlak voor vuurwerkverbod

Nederlanders kunnen rond de jaarwisseling gewoon vuurwerk blijven afsteken. Binnen de samenleving is onvoldoende steun voor een verbod op consumentenvuurwerk. Dit schreef staatssecretaris Joop Atsma (IenM) aan de Tweede Kamer op basis van nieuw onderzoek naar draagvlak voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw..


Atsma: “Vuurwerk hoort bij Oud en Nieuw en zolang het verantwoord wordt gebruikt, beleven veel mensen er plezier aan. Het kabinet ziet op dit moment geen reden om dit standpunt te herzien en een vuurwerkverbod voor consumenten in te stellen. Binnen de samenleving is hier onvoldoende draagvlak voor.’’ Burgers mogen consumentenvuurwerk afsteken vanaf 10.00 uur op 31 december tot 2.00 uur 1 januari.

Uit het onderzoek ‘Vuurwerk opnieuw gepeild’ van TNS NIPO blijkt dat voor- en tegenstanders van het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling elkaar in evenwicht houden. Tegenover het afsteken van vuurwerk staat vijftig procent van de bevolking positief en 49 procent negatief.

Zelf vuurwerk afsteken
Atsma liet het onderzoek van 2008 actualiseren nadat begin dit jaar in de Kamer de suggestie klonk dat er een toenemende roep uit de samenleving is om een vuurwerkverbod. Meer dan de helft van de bevolking (59 procent) wil echter dat het mogelijk blijft om tijdens de jaarwisseling zelf vuurwerk af te steken, vooral vanuit het oogpunt van traditie. 37 procent van de bevolking is tegenstander van de huidige afsteekmogelijkheden. Het aantal ondervraagden dat vindt dat vuurwerk de persoonlijke veiligheid op straat bedreigt, is ten opzichte van 2008 licht gedaald.

Zestig procent van de bevolking staat positief tegenover het centraal afsteken van vuurwerk als alternatief voor het handhaven van de huidige situatie of een totaalverbod. Een vuurwerkshow georganiseerd door de gemeente heeft hier de voorkeur boven het vuurwerk afsteken op vooraf aangewezen plekken. Tachtig procent van de bevolking denkt dat er minder materiële, lichamelijke en/of psychische schade zal zijn wanneer de gemeente een vuurwerkshow organiseert.

Het kabinet ondersteunt de aanbeveling uit het rapport om de komende jaarwisseling te experimenteren met door de gemeente georganiseerde vuurwerkshows. Deze evenementen kunnen behulpzaam zijn bij het beperken van de overlast tijdens de jaarwisseling en kunnen binnen de huidige regelgeving plaatsvinden.

Aanvullende gegevens