Volg het spoor

Jaarvergadering Huurdersraad WOONWIJS

Huuralarm voor Harderwijk en Hierden. Ook voor de huurders van UWOON zullen de huren de komende jaren ENORM stijgen. Tijdens de algemene ledenvergadering van de huurdersraad op maandagavond 22 april 2013 zal Hanke Gielen, vestigingsmanager van Uwoon leg geven over de huurverhoging en vertellen wat de oorzaken zijn van de huurverhoging.

.Woonwijs nodigt u als huurder (en bewoner) van woningen van UWOON.

 

Algemene Ledenvergadering op maandag 22 april 2013

U bent van harte welkom op:

Sociaal Centrum De Kiekmure
Tesselschadelaan 1, Harderwijk

Aanvang 19.30 uur
Zaal open 19.00 uur


AGENDA

Opening

Bestuursverkiezing:
Aftredend dhr. Theo van der Heijden, penningmeester, niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich aanmelden bij de voorzitter dhr. Gerben Hofma.

Benoeming mevr. Marijke van Prooijen als secretaris.
Korte terug- en vooruitblik door dhr. Gerben Hofma en gelegenheid tot het stellen van vragen.

PAUZE

Huuralarm, mevr. Hanke Gielen, vestigingsmanager van UWOON, zal uitleg geven over de huurverhoging en vertellen wat de oorzaken zijn van de huurverhoging. Ook nu zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen.
Rondvraag en sluiting.

Tijdens de vergadering is er koffie/thee en koek/cake.

Na afloop kunt u genieten van een hapje en een drankje.

zie meer : http://www.woonwijs-hw.nl/

Aanvullende gegevens