Volg het spoor

Waar is de brand in de Weidewaard.

klaproosmeen 20022013529

Recente testen van de Politie, Ambulance en de Brandweer leverde positieve resultaten op. Twee van de drie konden met hun navigatiesysteem het juiste adres in de Weidewaard vinden. Verantwoordelijk wethouder Pieter den Besten zegt hierover, “Hulpdiensten hadden tot nu toe problemen met het vinden van een flink aantal adressen in Weidewaard. Wanneer elke seconde telt, kan het een zaak van leven of dood zijn.”

.

 


Onderzoek
Door nieuwe technische ontwikkelingen kunnen de hulpdiensten de onlogische adressen in de buurt Weidewaard mogelijk toch vinden. “Elk adres moet goed gevonden kunnen worden, “ benadrukt de wethouder de verantwoording van de gemeente Harderwijk. “Veiligheid staat voor mij voorop. Daarom zijn wij met deze problemen aan de slag gegaan. Het goede nieuws is dat mogelijk toch een technische oplossing nabij is. We moeten nog een slag om de arm houden, maar de kans is groot dat de omnummering van de baan is. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.”

Geen omnummering
Hoogstwaarschijnlijk komt er een technische oplossing voor de navigatieapparatuur van álle hulpdiensten. In dat geval is de omnummering in Weidewaard niet nodig. Dit is gebleken na een ‘dubbelcheck’ die is uitgevoerd naar aanleiding van de informatieavonden in de wijk. De gemeente Harderwijk heeft om die reden besloten om de uitvoering van de omnummering in Weidewaard voorlopig op te schorten. Er komt nader onderzoek. 

Wat ging er vooraf
In Harderwijk waren in de buurt Weidewaard 214 woningen niet goed te vinden door de hulpdiensten. In de eerste helft van 2012 zijn een aantal proeven gedaan om het probleem van de onvindbaarheid via een aanpassing in het navigatiesysteem op te lossen. Dit is gedaan in samenwerking met de brandweer van Harderwijk en de leverancier van het navigatiesysteem. Het is toen niet gelukt het probleem via een aanpassing in het navigatiesysteem op te lossen. Besloten werd om de onlogische adressen in Weidewaard om te nummeren.

In de tweede helft van 2012 is de leverancier van het navigatiesysteem begonnen met het gebruiken van adressen uit de BAG (Basisadministratie Adressen en Gebouwen). Wij hebben in januari van dit jaar testen uitgevoerd met een ambulance waarbij bleek dat de adressen op basis van de BAG-gegevens nog steeds niet vindbaar waren. Op basis hiervan werd de uitvoering van het omnummerproject doorgezet.

 Technische oplossing 
Voor de gemeente is het een moedige stap om de gekozen om het omnummeren voorlopig op te schorten. Wethouder Den Besten legt uit,“Toen op de informatieavonden opnieuw aandacht werd gevraagd door bewoners voor een mogelijke technische oplossing, hebben wij besloten om een ‘dubbelcheck’ uit te voeren. Daarbij is gebleken dat de leverancier zeer recent een data-update op de 112- meldkamer had gedaan. De BAG-adrespunten zijn nu zo weergegeven, dat het systeem de hulpdiensten naar de juiste locatie kan navigeren. We hebben vervolgens een drietal testmeldingen laten aanmaken bij de 112-meldkamer om te controleren of de onlogisch genummerde woningen nu inderdaad wel gevonden werden. De ambulance en politie kwamen nu wel op de goede locatie uit.” Maar daarmee is het volgens Den Besten nog niet helemaal opgelost. “De brandweer kwam echter nog steeds verkeerd uit. Dit heeft een verklaarbare, technische reden die waarschijnlijk opgelost kan worden. We zijn er dus nog niet helemaal, maar wel bijna.”

 Besluit
“Op basis van deze bemoedigende resultaten hebben wij besloten om de omnummering van de woningen in de buurt Weidewaard voorlopig op te schorten. De techniek lijkt het probleem nu wél te kunnen oplossen. Wij gaan ons opnieuw inzetten om dit ook bij de brandweer te realiseren. Uit nieuwe testen moet blijken of alle adressen vindbaar zijn en de omnummering definitief van de baan is. Bewoners worden via een speciale nieuwsbrief op de hoogte gehouden,” aldus wethouder Den Besten.

Vindbaarheid
Tijdens de informatieavonden is nog een tweede aandachtspunt naar voren gekomen. Er zijn circa 57 woningen die de voordeur aan een van de paden hebben. Voor deze woningen is het de vraag of ze voor de hulpdiensten beter bereikbaar zijn via de voor- of achterzijde.

De gemeente Harderwijk gaat nog onderzoeken of de hulpdiensten liever willen aanrijden via het woonerf of via het pad waar de voordeur aan gelegen is. Hiervoor zal samen met de hulpdiensten ter plaatse worden beoordeeld wat het beste is. “De afspraak staat nu op 19 april, waarbij ook een aantal buurtbewoners zijn uitgenodigd,” verzekerd wethouder Den Beste. Die ook de suggestie van de bewoners, “het aanbrengen van huisnummers aan de achterzijde van de woningen mogelijk een middel om de vindbaarheid te waarborgen,” zal meenemen in de definitieve oplossing.

Scholen en sporthal aan de Kamillemeen
De omnummering van de scholen (Alfons Ariëns en Fontanus) en de sporthal gaat wel door. De situatie is daar anders dan aan de woonerven. De straat waar de scholen en sporthal aan liggen, heeft nu nog geen naam en ook is er geen achteruitgang naar een straat die wel een naam heeft. Inmiddels is de nieuwe straatnaam vastgesteld: Kamillemeen. De nieuwe adressen van de scholen en de sporthal gaan in op 9 juli.

Aanvullende gegevens