Volg het spoor

Bewoners Weidewaard onzichtbaar voor hulpdiensten

Hondsdrafmeen 20022013519Het zoeken naar een adres is soms lastiger dan u denkt in de Weidewaard. Ook zonder ‘TomTom’ was een van de kritiek punten, tijdens het overleg met de gemeente. Want helaas zijn de straatnaamborden niet allemaal even goed zichtbaar en herkenbaar. Terwijl in vrijwel heel Harderwijk en Hierden de straatnaamborden blauw zijn met witte letters. Kent de Weidewaard, per woonerf een eigen kleur. Daarnaast is er de nodige kleur variatie van huisnummers, die nauwelijks zichtbaar of herkenbaar zijn op de huizen. Het is niet alleen onhandig voor hulpdiensten maar ook bezorgers die vanaf de weg, in het schemer donker uw pizza warm willen afleveren.

.

 


Kopie  van 20022013525Nu zijn het niet de hulpdiensten die de weg in Harderwijk kwijt zijn. Maar bewoners die dertig jaar lang altijd de post en de postpakketten op tijd kregen. Geen problemen hebben gehad bij het aansluiten op highspeed internet. Helaas veiligheid staat voorop zo is de overweging van het college. Al met al een kosten en baten overweging. Het aanpassen van alle verschillende digitale en navigatiesystemen. Ondersteund met risicoaansprakelijkheid van de Gemeente Harderwijk, wanneer de hulpdiensten niet tijdig ter plaatsen kunnen komen. Dit allemaal door een 1 klacht, die lange tijd was blijven liggen.


De Harderwijk Aanpak is in ontwikkeling

Er is helaas verwarring ontstaan over de manier waarop de gemeente Harderwijk de problemen met de huisnummering in de buurt Weidewaard (wijk Stadsweiden) gaat aanpakken. Vooral in het belang van de bewoners willen wij zo spoedig mogelijk deze onduidelijkheid wegnemen en onze reactie geven op onjuiste berichten die de ronde doen. Daarom nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de vijfde informatieavond over de omnummering op 25 maart aanstaande. Deze avond is ook georganiseerd om de bewoners van het woonerf Klaproosmeen te informeren. De bijeenkomst is in Wijkcentrum De Roef, Zuiderzeepad 1 in Harderwijk. De bijeenkomst begint om 19.15 uur, u bent welkom vanaf 19.00 uur.

klaproosmeen 20022013529Achtergrondinformatie
In Weidewaard kan de navigatieapparatuur van de hulpdiensten een groot aantal adressen niet vinden. Ook bewoners en bedrijven, met name hun bezoekers, ervaren de problemen al jaren. In de praktijk heeft deze situatie nog niet tot ernstige calamiteiten geleid. Maar vooral op ambulances wordt ook regionaal personeel ingezet, dat niet altijd ter plekke bekend is en dus afhankelijk is van navigatieapparatuur. Het college heeft daarom de knoop doorgehakt en besloten om de adressen aan te gaan passen voordat er een keer ernstige gevolgen zijn. Dit betekent dat vele inwoners en ondernemers een nieuw adres krijgen.

Een trede te hoog voor de gemeente?
De gemeente Harderwijk heeft de direct betrokken bewoners geïnformeerd via brieven, de lokale krant, website www.harderwijk.nl/omnummering en reeds vier informatiebijeenkomsten. In De Roef zijn per woonerf, binnen de Weidewaard de avonden goed bezocht. Tot nu toe hebben ongeveer 150 buurtbewoners kennis kunnen maken met een nieuwe werkwijze van participatie. De gem eente heeft voor een kleinschalige aanpak gekozen om zo persoonlijk mogelijk met belangstellenden te kunnen spreken. Tot nu toe hebben ongeveer 150 buurtbewoners één van de avonden bezocht.

Honsdrafmeen20022013518

Wijkplatform Stadsweiden Harderwijk
Helaas het college heeft al een besluit genomen om tot omnummering van de Weidewaard. En pas daarna de vertegenwoordigers van de wijk heeft benaderd. Waaronder het Wijkplatform. Een vertegenwoordiging van het wijkplatform heeft positief en kritisch gereageerd op de vervolgstappen. Waaronder meerdere informatie avonden. Waarbij toegezegd is dat de bewoners enige inspraak participatie hebben in het proces. Helaas door enkele wettelijke vereisten en de technische beperkingen van de moderne navigatie. Kunnen niet alle wensen worden beloond worden. Het is een complex proces om ruim 200 adressen te veranderen. De gemeente is in een vroeg stadium gestart met het benaderen van o.a. telecombedrijven, energieleveranciers om zodoende zoveel mogelijk problemen voor de eindgebruikers te voorkomen. Tijdens de informatieavonden inventariseert de gemeente, welke bedrijven en organisaties ook over de omnummering moeten worden geïnformeerd.

Reageren over onnummering kan ook via Facebook pagina van het Wijkplatform Stadsweiden
voor uw mening van de Omnummering Weidewaard Harderwijk
www.facebook.com/wijkplatform.stadsweiden

{jcomments on}

Aanvullende gegevens