Volg het spoor

Een veilig Oud & Nieuw

vuurwerk HarderwijkWanneer mag ik vuurwerk afsteken? Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur 's avonds tot 1 januari 2.00 uur 's nacht. De boete voor het afsteken van toegestaan consumentenvuurwerk buiten de gestelde tijden is €100,-.  Om het jaarlijkse feest probleemloos te laten verlopen gelden een aantal regels. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de feestelijkheden rond Oud & Nieuw zo gezellig en veilig mogelijk verlopen.
  

Verboden
Als je verboden illegaal vuurwerk afsteekt is de boete al snel €400,- of als je onder de 18 jaar bent 20 uur werkstraf. Let op: dit is de strafeis per artikel dat je afgestoken hebt.

Ben je onder de 18 jaar en je steekt vuurwerk af, buiten de gestelde tijden, dan ga je naar bureau Halt. Hier krijg je dan een alternatieve straf (een leer/werkstraf van bijvoorbeeld 6 uur in plaats van gevangenisstraf).

Geen vreugdevuren
Voor het afsteken van een vreugdevuur moet minimaal 6 weken vooraf een ontheffing worden aangevraagd bij de gemeente. Er zijn dit jaar geen aanvragen gedaan. Het afsteken van een vreugdevuur tijdens de jaarwisseling is dan ook niet toegestaan.

 

Tips om vernielingen en brandstichtingen te voorkomen
Schade door vuurwerk ontstaat gemakkelijk en vaak ook onbedoeld. U kunt zelf een
aantal acties ondernemen om schade door vuurwerk maar ook door vernielingen en
brandstichtingen zoveel mogelijk te voorkomen:
- Zorg dat alle brandbare materialen achter slot en grendel staan.
- Zet uw afvalcontainer in de schuur of op minder toegankelijk plaatsen.
- Zet geen oud papier op straat.
- Zet geen afval naast ondergrondse afvalcontainers .
- Sluit tijdens de jaarwisseling alle ramen van uw woning.
- Verlaat u op oudejaarsavond uw woning, doe dan deuren op slot, laat een lamp branden en vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden.
- Zet uw oude kerstboom niet op straat. Het is een makkelijk doelwit voor brandstichting.
- Bent u aan het verbouwen? Haal uw (bouw)container weg of sluit deze goed af.

Belangrijke telefoonnummers
1-1-2 als elke seconde telt.
0900 - 8844 geen spoed, wel politie

Aanvullende gegevens