Volg het spoor

Nieuwe manier bekendmaking verkeersbesluiten

Vanaf 1 januari worden de verkeersbesluiten op een andere manier bekend gemaakt. Vanaf die datum zijn alle wegbeheerders, waaronder ook de gemeente Harderwijk, op grond van het BABW (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) verplicht om hun verkeersbesluiten te publiceren op de website van de Staatscourant..

De verkeersbesluiten blijven nog in verkorte vorm in te zien op de gemeentepagina in Veluws nieuwsblad Het Kontakt. Voor de volledige tekst kunt u terecht op de website van de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Hier staat de volledige tekst met eventuele bijlagen. Ook geeft deze website de mogelijkheid om u aan te melden voor een e-mailservice zodat u automatisch wordt geïnformeerd als er een verkeersbesluit in de gemeente Harderwijk is genomen en gepubliceerd.

Datum van bekendmaking
De datum waarop de bekendmaking op de website van de Staatscourant verschijnt is voortaan de officiële datum van bekendmaking. Het in de Staatscourant opgenomen besluit is vanaf nu het enige rechtsgeldige besluit. Hoe en waar u bezwaar kunt indienen is terug te vinden in de tekst van elk afzonderlijk besluit.


Aanvullende gegevens