Volg het spoor

Subsidie om uw huis te isoleren

Wij stimuleren het isoleren van woningen. U kunt hiervoor een subsidie aanvragen. De subsidieregeling is een uitvloeisel van het milieubeleid, waarin aspecten als duurzaamheid en leefbaarheid met betrekking tot de woon- en leefomgeving een belangrijke plaats innemen. Centraal hierin staat het tegengaan van de klimaatveranderingen door onder andere het verminderen van het energieverbruik en de daarmee gepaard gaande uitstoot van het broeikasgas CO2..

Voordelen goed geïsoleerde woning
Een goed geïsoleerde woning heeft diverse voordelen. Zo zorgt gevelisolatie ervoor dat het verlies van warmte naar buiten toe vermindert. Hierdoor daalt het energieverbruik, waardoor de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) wordt verminderd. Goede isolatie vermindert ook de tocht in uw huis en de kans op vochtproblemen wordt kleiner. Hierdoor blijft het in de winter behaaglijk warm in huis en kunt u in de zomer genieten van een koele woning. Genoeg redenen om uw huis goed te isoleren: meer comfort, lagere energiekosten en minder CO2 uitstoot.

Aanmelden subsidie
Particuliere woningbezitters die willen investeren in het isoleren van hun woning, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling van de gemeente Harderwijk. Voor woningeigenaren stellen wij één derde van de kosten (met een maximum van € 500,-) per woning beschikbaar voor het aanbrengen van dak- , vloer- en/of spouwmuurisolatie. Dit kan tot en met 31 december of zolang het subsidieplafond van € 100.000,- nog niet bereikt is. Op dit moment is er nog € 30.000,- subsidie beschikbaar.

Informatie: afd. Ruimte, dhr. Jan van den Brink, tel. 411 254 of kijk op www.harderwijk.nl/duurzaam.

Aanvullende gegevens