Volg het spoor

Harderwijk lost knelpunten reclamebeleid op

Helderheid over reclame-uitingen in binnenstad van Harderwijk wordt op enkele punten aangepast om knelpunten op te lossen. Maar wel zodanig dat de reclame-uitingen passen bij de uitstraling van de historische binnenstad van Harderwijk. Dit hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk besloten na overleg met de stichting Centrummanagement en Ondernemersvereniging Binnenstad Harderwijk.. {jcomments on}

De afgelopen jaren is ervaring opgedaan met het reclamebeleid dat in 2007 werd vastgesteld. Gebleken is dat sommige regels in de praktijk minder goed uitpakken. Zo is bijvoorbeeld in het huidige beleid voorgeschreven dat er maximaal één reclame-uiting loodrecht op de gevel mag en maximaal één reclameuiting plat tegen de gevel. In de praktijk blijkt dat bij sommige gevels twee haakse reclame-uitingen beter passen. Dit punt wordt in het reclamebeleid aangepast. 


Uithangbord
Wethouder Pieter Teeninga, verantwoordelijk voor bouwzaken vindt dat het reclamebeleid goed gewerkt heeft,maar dat na vijf jaar wel aanpassingen nodig zijn: ‘Als college vinden wij het erg belangrijk dat de kwaliteit van de binnenstad niet te lijden heeft onder overmatige reclame-uitingen. De historische uitstraling is namelijk het belangrijkste uithangbord van de binnenstad. Reclame is noodzakelijk voor de ondernemer om klanten te werven, maar die moet wel passend zijn in de omgeving. De afgelopen jaren is gebleken dat het reclamebeleid op enkele punten teveel een keurslijf was. Enkele knelpunten willen wij, in overleg met ondernemers, oplossen. Vooral door vaker maatwerk te leveren.”

Stoepborden
Er zijn ook regels die niét aangepast worden: het beleid voor stoepborden blijft grotendeels ongewijzigd. Wethouder Teeninga: ‘Winkeliers mogen één stoepbord plaatsen voor hun winkel. Winkeliers in de zijstraten kwamen in de verleiding om hun stoepbord te verplaatsen naar de hoofdstraten. Dat is begrijpelijk, want daar is het winkelend publiek, maar het geeft een ongewenste verrommeling in het straatbeeld. Het college houdt daarom vast aan de huidige regels. Wel wil het college toestaan dat winkeliers hun stoepbord inruilen voor extra reclame aan hun gevel. Voorwaarde is wel dat die reclame-uiting dan goed afgestemd is op de architectuur van de gevel.’

Reclamepanelen aan gevels
Een andere regel die aangepast wordt, is de breedte van reclamepanelen. Nu is de regel dat gevelreclames niet breder mogen zijn dan 1/3 van de gevelbreedte. Wethouder Teeninga: ‘Bij smalle winkelpanden gaf dit in de praktijk problemen. In de toekomst geldt deze regel alleen voor panden breder dan zes meter. We gaan in de toekomst de zaak per situatie beoordelen. Ook op dit punt willen we dus meer maatwerk gaan leveren.’

Reclame op vensters
Het doel van het reclamebeleid is onder meer om te voorkomen dat dichtgeplakte vensters ontstaan die de architectuur en uitstraling van het pand aantasten. Ondernemers die reclame aan de buitenkant aanbrengen, moeten nu nog altijd een vergunning aanvragen, ook als minder dan 1/3 van het vensteroppervlak dichtgeplakt wordt. Die regel geldt niet als de reclame aan de binnenkant van het venster voor maximaal 1/3 wordt aangebracht. ‘Het effect is uiteraard hetzelfde en het verschil is niet goed uit te leggen. De regeling is te ingewikkeld en wordt daarom veranderd’, zegt wethouder Teeninga. ‘De reclameverordening wordt zodanig aangepast dat reclames op vensters vergunningvrij zijn zolang het maar niet meer is dan 1/3 van het venster. Of de reclame nu aan de binnenkant of buitenkant zit maakt niet uit.’

Uitstalling van waren
In het verleden bleek uit een enquête dat inwoners zich nog wel eens ergerden aan allerlei kledingrekken en stellages voor de winkels. Hierover is gesproken met de ondernemers die zich er sterk voor maken de huidige mogelijkheden te behouden. Voor het winkelend publiek werken de uitstallingen ook als trekker en het maakt het stadsbeeld levendiger. Mede omdat er al een tijdje geen klachten over deze uitstallingen zijn, wil het college vasthouden aan de huidige regeling en de mogelijkheden niet terugschroeven. Dat betekent dat uitstalling van waren toegestaan blijft tot 25% procent van de ruimte tussen de gevelbreedte en de gidslijn (zwart-wit geblokte lijn in het straatbeeld). Indien de afstand van de gevel tot de gidslijn maximaal 1 meter bedraagt mag maximaal 50% van de ruimte tussen de gevelbreedte en de gidslijn worden benut voor het uitstallen van waren.

Aanvullende gegevens