Milieuvriendelijke daken bij Station Harderwijk.

sedumdak Station Harderwijk 2016 - WebcamKijkers van de webcams en bewoners van Spoorzicht konden reeds kennismaken met de vergroening aan het stationsplein. Het nieuwe stationsgebouw is reeds voorzien van een sedum groendak en op het dak van nieuwe fietsenstalling zijn deze week  150 zonnepanelen ge├»nstalleerd. Met deze twee duurzame oplossingen verwacht het projectteam de  klimaatwens van de Harderwijkse gemeenteraad Harderwijk, naar tevredenheid hebben vervult.

 

Groen, groener, groenst
Groene daken zijn voorzien van begroeiing dat bestaat uit een klein soort vetplant in verschillende kleuren die gecombineerd kan worden met mos. Groene daken versterken de leefbaarheid in de gebouwde omgeving en houden deze vegetatiedaken water langer vast bij hevige regenval. Dit voorkomt overbelasting van riolen. En groene daken dragen natuurlijk bij aan het groene imago van de Veluwsestad Harderwijk.

Gratis
Met de zonne-energie wordt bespaart op de verbruikskosten van de stalling. Solar Harderwijk heeft deze zonne-energiecentrales geïnstalleerd. Solar Harderwijk Station Harderwijk


Energieakkoord
Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Groene toekomst Harderwijk
De gemeenteraad van Harderwijk heeft de Energieke Stad - een routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk -, vastgesteld. Met behulp van deze route wil de gemeente Harderwijk in 2031 de uitstoot van CO2 met 45% reduceren. De route is opgebouwd uit drie pijlers, het besparen van energie, het opwekken/benutten van duurzame energie en het overige deel van de ambitie wordt behaald door middel van compensatie.

fietsenstalling zonnepanelen harderwijk webcam

Aanvullende gegevens